Garanti

Vi tilbyr 24 måneder produktgaranti (2 år) for defekter for alle kunder i henhold til europeisk – tsjekkisk lovgivning.

2 års garanti reparasjonsservice

Vi vil også sende deg tilbake det reparerte eller byttet produkt gratis innen garantiperioden.

Følg disse retningslinjene for å kreve garanti:

🛍️ Produktet skal brukes i samsvar med tiltenkt formål og i samsvar med bruksanvisningen.

🛑 Produktet må ikke ha blitt skadet av feil bruk, håndtering eller lagring.

🔧 Produktet må ikke ha blitt modifisert eller reparert av uautorisert personell.

💼 Garantien dekker ikke normal slitasje eller forbruksartikler (som batterier, lyspærer osv.).

🧾 Kunden må fremlegge kjøpsbevis, for eksempel en kvittering eller faktura, for å kunne fremsette et krav under garantien.

Etter garantiservice

Vi tilbyr service etter garanti. Vi er autorisert servicereparasjonssenter for ASIC-gruvearbeidere i Europa. Denne tjenesten er betalt, men vi tror at vi kan tilby deg den beste prisen i Europa med de beste resultatene.

🔧 Tilby reparasjonstjenester for produkter som ikke lenger dekkes av garantien, til en lavere kostnad enn den opprinnelige produsenten eller autorisert reparasjonssenter.

💡 Selg reservedeler for produkter som ikke lenger dekkes av garantien, for eksempel batterier, lyspærer eller andre komponenter, til en lavere pris enn den opprinnelige produsenten.

📞 Tilby teknisk støtte for produkter som ikke lenger dekkes av garantien, enten via telefon eller e-post, til en lavere pris enn den opprinnelige produsenten.

💻 Tilby fjernhjelpstjenester som fjerndiagnostikk og feilsøking, for å hjelpe kundene med produktene deres, til en lavere pris enn den opprinnelige produsenten.

🛠 Tilby vedlikeholds- og rengjøringstjenester for produkter som ikke lenger dekkes av garantien, til en lavere pris enn den opprinnelige produsenten.

♻️ Tilby gjenvinningstjenester for produkter som ikke lenger dekkes av garantien, slik at kundene kan avhende sine gamle produkter på en miljøvennlig måte, til en lavere kostnad enn den opprinnelige produsenten.